PRISTAGARE

Årets Supply Chain Professional är priset som delas ut till den supply chain- eller inköpschef som åstadkommit framstående mätbara resultat av förändringsarbeten som väsentlig påverkat företagets resultat. Utöver äran tilldelas vinnaren en prischeck på 10 000 kr samt en unik signerad statyett. Läs om urvalsprocessen här.

ÅRETS SUPPLY CHAIN PROFESSIONAL 2016
Per Ädelroth

VP, Operations & Chief Supply Chain Officer at Axis Communications

Juryns motivering:
Årets Supply Chain Professional 2016 har med ett tydligt fokus på helhet, differentiering samt långsiktig hållbarhet bedrivit förändringar som tydligt visat på hur den moderna värdekedjan kan bidra till både ökad effektivitet och tillväxt.
 
Förändringarna har drivits på ett övertygande sätt genom en kombination av initiativförmåga, nytänkande och uthållighet. Arbetet bidrar till företagets långsiktiga konkurrensförmåga genom sänkta kostnader, ökad leveransförmåga, kundnöjdhet och försäljning.”

FINALISTER 2016

TIDIGARE VINNARE AV ÅRETS SUPPLY CHAIN PROFESSIONAL

TIDIGARE ÅRS FINALISTFÖRETAG

Sedan priset etablerades 2009 har ca 35 bolag representerats av prisets finalister.