OM PRISET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accenture och Silf har tillsammans byggt upp Årets Supply Chain Professional för att skapa ett värdefullt nätverk inom supply chain- och inköp samt att synliggöra den enorma prestation som Sveriges inköps- och supply chain-chefer åstadkommer varje år. Sedan 2009 har priset utsetts av en jury bestående av etablerade personer inom supply chain-sektorn efter att ha genomgått en väl strukturerad och omfattande urvalsprocess. 2019 delar vi ut priset för 11:e gången!

URVALSPROCESSEN

 

Kandidaterna väljs ut på ett systematiskt sätt för att hitta den mest värdiga vinnaren. I ett första steg har en scanning av Sveriges 250 största Inköp och Supply Chain-intensiva bolag genomförts. Analys av dessa har gjorts baserat på förbättringar inom ett antal Supply Chain- och Inköps-relaterade nyckeltal med fokus på det senaste året. I detta andra steg kontaktar vi de personer som vi tror haft stort inflytande över Supply Chain- och Inköps-frågor i de företag som valts ut.

Enkäten baseras på High Performance Business™, en forskning om vad som utmärker försörjningskedjorna i de mest högpresterande företagen. Därefter intervjuas de främsta kandidaterna för att ytterligare komplettera informationen om kandidaternas kunskaper och utförda aktiviteter inom supply chain. Med hjälp av analys och intervjuer väljer sedan den namnkunniga juryn ut Årets Supply Chain Professional.

 

VINNARKRITERIER

Årets Supply Chain Professional är en person som med hjälp av betydande engagemang, initiativförmåga och kunnande – och genom delaktighet i att driva den strategiska agendan – har åstadkommit framstående och mätbara resultat av sitt förändringsarbete inom områden så som ökad servicenivå, effektivare processer eller förbättrat hållbarhetsarbete.

JURY 2019

ARRANGÖRER

För dig som vill nå toppen inom inköp, logistik och offentlig upphandling Silf är Sveriges och Nordens ledande utbildningsaktör inom inköp, logistik, offentlig upphandling, affärsförhandling och juridik. Vi erbjuder öppna utbildningar, hela certifieringsprogram, företagsakademier och handböcker för både dig och din organisations kompetensutveckling. Våra utbildningar och program är kvalitetssäkrade och internationellt gångbara. Förutom utbildningar erbjuder vi också aktuella seminarier och kvalificerade konsulttjänster. Vårt erbjudande består således av tre delar: nätverk, kunskap och implementering.

I vårt internationella nätverk anordnas seminarier och studiebesök. Vi träffar branschkollegor, utbyter erfarenheter och diskuterar internationella branschnyheter och trender. Tack vare vår utbildningsverksamhet har vi ständigt koll på vad som händer inom våra fokusområden. På våra utbildningar och workshops träffar vi personer från olika delar av näringslivet och får kunskap genom att ta del av de frågor och funderingar som de har. Silfs mål är att omsätta kunskap till lönsamhet för dig och din organisation. Det gör vi genom att förse dig med rätt kunskap och hjälp med att implementera den nya kunskapen i din organisations utvecklingsarbete.

Till vår hjälp har vi kompetenta lärare och konsulter samt ett digert nätverk med inköpare och logistiker. Hela vår pedagogik och utbildningsfilosofi med tillämpad teori syftar till att förbättra din organisations lönsamhet, konkurrenskraft och din affärsmässiga framgång.

Accenture arbetar i gränslandet mellan IT och affär. Vi kombinerar djup branschkunskap, stort tekniskt kunnande och innovation med stark leveransförmåga för att hjälpa våra kunder att förbättra sina resultat och skapa långsiktigt hållbara värden. Vi är verksamma inom strategisk rådgivning, konsulttjänster, digitalisering, IT och verksamhetsoptimering. Genom innovation strävar vi efter att göra världen till en bättre plats.

Accenture har stark digital närvaro både globalt och lokalt. Under 2013 stärktes vår digitala kapacitet ytterligare i och med förvärvet av Fjord, en global designbyrå som är specialiserad på digitala upplevelser och tjänster som engagerar konsumenter över flera plattformar. 2015 förvärvade vi även svenska Brightstep, ett konsultbolag helt inriktat på digital handel.

För närvarande är vi 477 000 personer som arbetar på Accenture i 120 länder, varav  drygt 1300 är verksamma i Sverige.